Inici > El procés de l'arròs Mas Pla

El procés de l'arròs Mas Pla

Preparació dels camps
Preparació dels camps
Tots els camps on es cultiva Arròs de Pals han d'estar a un desnivell 0%. Per tant, cal fer un moviment de terres important per aconseguir aquest pla.
Sistema de reg
Sistema de reg
També és molt important tenir un sistema de reg i desguàs de màxima eficiència per a un bon control del temps de contacte de l'arròs amb l'aigua.
Procés de sembra
Procés de sembra
El procés continua fent una bona sembra de les llavors. S'ha optat per sembrar en sec per minimitzar el consum d'aigua i evitar l'ús de més productes fitosanitaris.
El control del bon creixement
El control del bon creixement
És molt important el control de males herbes, fungicides i del bon adob dels camps. Tot aquest procés es duu a terme amb el control estricte de la normativa Global G.A.P.
Procés de recol·lecció
Procés de recol·lecció
Un dels moments més emocionants és la recol·lecció, que es realitza amb màquines recol·lectores i que ve a culminar tot aquest llarg i bonic procés de l'arròs Mas Pla.
GAMMA ARROSSOS MAS PLA