El procés

Preparació dels camps


Tots els camps on s’hi conrea Arròs de Pals cal que estiguin a un desnivell 0%, per tant cal fer un moviment de terres important per tal d’aconseguir aquesta plana.

Preparació dels camps del arròs de Pals Mas Pla
Preparació dels camps del arròs de Pals Mas Pla
Sistema de reg del arròs de Pals Mas Pla
Sistema de reg del arròs de Pals Mas Pla

Sistema de reg


També és molt important tenir un sistema de reg i desaiguat de màxima eficiència per un bon control del temps de contacte de l’arròs amb l’aigua.

Procés de sembra


El procés continua amb la realització d’una bona sembra de llavors. S’ha optat per sembrar en sec, per tal de minimitzar el consum d’aigua i evitar més productes fitosanitaris.

Procés de sembra del arròs de Pals Mas Pla
Procés de sembra del arròs de Pals Mas Pla
Control del creixement del arròs de Pals Mas Pla
Control del creixement del arròs de Pals Mas Pla

El control del bon creixement


Durant els mesos que dura el creixement de la planta de l’arròs és important controlar tots els processos de control de males herbes, de fungicides i de bon adobat dels camps. Tot aquest procés es fa amb el control estricte de la normativa GLOBAL G.A.P.

Procés de recol·lecció


Un dels moments més emocionants és el procés de la recol·lecció que es realitza amb màquines recol·lectores i que ve a culminar tot aquest llarg i bonic procés.

Procés de recol.lecció del arròs de Pals Mas Pla
Procés de recol.lecció del arròs de Pals Mas Pla